Færøsk Lovsamling (Løgasavnid)

Adgang
Fri adgang
Lovgivning for Færøerne

Her finder du gældende lovgivning for Færøerne, som er vedtaget i Lagtinget på Færøerne eller i Folketinget i Danmark. Love vedtaget i Lagtinget findes kun på færøsk, mens hjælpetekster og love vedtaget i Folketinget findes på dansk. Adgang til Kundgørelsestidende (Færøsk Lovtidende) fra 2001.

OBS: Retsinfo og Karnov indeholder som hovedregel ikke færøsk lov. Er loven ældre end 2008 (og dermed ikke medtaget i Lovtidende.dk) så brug færøsk lovregister