EUR-Lex

Adgang
Fri adgang
EUR-Lex indeholder EU-lovgivningen samt andre offentlige dokumenter fra 1951 og frem.

Find her traktater, Internationale aftaler, gældende lovgivning (forordninger, direktiver m.m.), konsolideret lovgivning, forberedende arbejde, retspraksis (bl.a. EU-domme fra 1954 og frem), spørgsmål og forespørgsler fra Europa-Parlamentet.

I EUR-Lex kan du:

 

Søgning

Du kan søge efter dokumenter på to måder: Enten ved at bruge enkel søgning eller avanceret søgning, men som regel behøver du kun at bruge den første.

Der er mange forskellige søgemuligheder — du kan f.eks. søge på ord, dato, udsteder eller dokumentreference.

Ved enkelsøgning vælger du om du vil søge på søgetermer såsom stikord eller årstal, medmindre du har en direkte reference, fx et KOM- eller CELEX-nummer. Læs evt. mere i denne søgevejledning

Du kan selvfølgelig altid få hjælp til fremfinding og søgning af personalet på Det Administrative Bibliotek.