Domsdatabasen

Adgang
Fri adgang
Danmarks Domstole har åbnet Domsdatabasen, hvor du kan søge og finde domme afsagt ved domstolene.

Ved offentliggørelsen i starten af 2022 vil Domsdatabasen indeholde et mindre udvalg af afgørelser. Indholdet vil blive opbygget fremadrettet i 2022, og i første omgang vil domme fra de overordnede retter blive prioriteret, det vil sige domme fra Højesteret, landsretterne og Sø- og Handelsretten. Domsdatabasen vil til at begynde med indeholde civile afgørelser samt et mindre udvalg af afgørelser i straffesager af særlig offentlig interesse. Når straffesagerne bliver fuldt digitaliseret forventes disse afgørelser at indgå i et større omfang. Kendelser fra Sø- og Handelsretten vil også kunne indgå. 

Afgørelserne offentliggøres i hele domsstrenge, hvilket vil sige, at appellerede afgørelser fra Højesteret eller landsretterne offentliggøres sammen med de underliggende afgørelser. Det betyder, at Domsdatabasen også vil indeholde et mindre udvalg af afgørelser fra byretterne.