Djøf online udgivelser

Adgang
Kun fra biblioteket
Der er fra Det Administrative Biblioteks læsesal i Diamanten adgang til Kendelser om Fast Ejendom online samt Juridisk Formularbog online. Du kan også bestille kendelser eller andre uddrag herfra ved at skrive til DAB.

Kendelser om fast ejendom Online

Kendelser om fast ejendom online er en elektronisk udgave af DJØFs tidsskrift af samme navn. Det indeholder udvalgte og kommenterede kendelser afsagt i:

  • Miljøklagenævnet (tidl. Miljøankenævnet),
  • Naturklagenævnet (tidl. Overfredningsnævnet),
  • Taksationskommissionen,
  • Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomheder
  • Klagenævnet for udbud
  • Landvæsensretterne.
 

Den Juridiske formularbog

Den Juridiske formularbog fra DJØF indeholder en komplet paradigmesamling på det juridiske område. Det indeholder mere end 500 kommenterede formularer plus en omfattende lovdel.