Den store danske: Gyldendals åbne encyklopædi

Adgang
Fri adgang
Via lex.dk kan du tilgå opslagsværket Den Store Danske encyklopædi, Trap Danmark samt en mængde mindre opslagsværker der dækker bredt.

Ud over Den Store Danske encyklopædi og Trap Danmark indeholder lex.dk

 
Lex.dk indeholder ligeledes ordforklaringer fra Den Danske Ordbog. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab står for vedligehold af Den Danske Ordbog, som vi stiller til rådighed i alle tekster på lex.dk.

Opdateringen af Den Store Danske og driften af portalen lex.dk finansieres af en bevilling på Finansloven. Bevillingen dækker perioden 2019-22.