Dansk juridisk bibliografi

Adgang
Fri adgang
Bibliografien indeholder referencer til juridisk litteratur (herunder artikler, bøger, bogkapitler, konferencepapirer etc.) i perioden 1988 frem til 2004

Dansk Juridisk Bibliografi samler litteratur om dansk og anden national jura, EU-ret og øvrig international ret skrevet af danskere. Desuden er litteratur vedrørende danske retsforhold medtaget, når den er skrevet af udenlandske jurister og udgivet her i landet eller i udlandet. Bibliografien medtager tidsskriftsartikler, bøger, artikler i bøger, betænkninger og rapporter, samt anmeldelser frem til 2004.