Danmarks Statistik (statistikbanken)

Adgang
Fri adgang
Her finder du officiel statistik som beskriver det danske samfund.

Emneområderne er blandt andet:

 • Boligforhold
 • Miljø
 • Uddannelse
 • Beskæftigelse
 • Pendling
 • Ledighed
 • Indkomst
 • Sociale ydelser,
 • Nationalregnskab
 • Offentlige finanser
 • Generel erhvervsstatistik
 • Udenrigshandel.
 

Indeholder også artikler om den administrative historie frem til kommunalreformen i 1970.