Danmarks Forskningsportal

Adgang
Fri adgang
Forskningsportalen er et nationalt initiativ, som samler registreringer af forskning fra forskellige kilder

Danmarks forskningsportal åbnede i 2022 og udvides løbende. Indtil videre arbejdes der på en samlet indgang til 4 databaser:

  • Data fra Clarivate fra 2011 og frem
  • Data fra Digital Science fra 2011 og frem
  • Data fra Elsevierfra 2011 og frem
  • Data fra danske lokale systemer fra 2011 og frem. Pt er der data fra 8 universiteter. Heriblandt findes forskningspublikationer med bidrag fra offentlige myndigheder som VIVE, GEUS og NFA.