Council of Europe (Europarådet)

Adgang
Fri adgang
Portalen indeholder alle Europarådets traktater, deres forklarende rapporter, status for underskrifter og ratifikationer, erklæringer og forbehold, samt meddelelser, der er udstedt af Rådet siden 2005.

Traktater

Hjemmesiden har liste over alle Europarådets traktater. Bemærk at tekster til erklæringer og forbehold samt elektroniske meddelelser er kun tilgængelige på Europarådets officielle sprog.