DAB tildeler nye betænkninger nummer

Kommissionsbetænkninger nummereres fortløbende

Anmeld udgivelsen

Det Administrative Bibliotek tildeler nye kommissionsbetænkninger deres nummer.
Ønsker du at få oplyst et betænkningsnummer til en kommende ny betænkning så kontakt venligst dab@kb.dk.
 

De eneste oplysninger vi behøver er:

  • Betænkningens titel
  • Hvilken myndighed der udarbejdede betænkningen
  • Navn og emailadresse på den der bestiller det nye betænkningsnummer
  • Dato for bestilling samt forventet publiceringsdato

Når betænkningen publiceres bevarer DAB den for eftertiden samt udbreder kendskabet til betænkningen via vores hjemmeside, LinkedIn og Twitter.