DAB leverer forarbejder og love

Vi har stor erfaring med at finde forarbejder, love og ændringer i enkelte paragraffer. Vi leverer hurtigt materialet til dig

Forarbejder fra 1850 og frem til i dag

DAB finder forarbejderne i Rigsdagstidende eller Folketingstidende og sender de indscannede kopier som link eller vedhæftet fil. Samtlige bind i Rigsdagstidende og Folketingstidende er fysisk tilgængelige i biblioteket og til fri afbenyttelse på stedet. Forarbejder i digital form kan tilgås fra mange kilder.

Vi anvender primært ressourcerne RetsinformationFolketingstidende.dk (samt herunder E-folketingstidende) samt Folketingets hjemmeside til nugældende og historiske forarbejder.

Søgning efter lovforarbejder m.v.

Vi bistår gerne med at finde frem til lovforarbejder til en given paragraf eller stykke. Vi har gode hjælpemidler i form af Dansk Lovregister, Årbog og registre til Folketingstidende, diverse lovkommentarer samt adgang til licensbaserede databaser som Karnov Jura. Med disse værktøjer finder vi hurtigt lovforslaget, betænkningen eller andet som indeholder de relevante bemærkninger.

I Bibliotekets bemandende åbningstid står vi desuden klar til at fremvise, hvordan du selv kan benytte disse hjælpemidler. Du kan læse mere om at finde lovforarbejder og love m.v. under menupunktet selvbetjening.

Forarbejderne til Retsplejeloven af 1916 og Grundloven af 1849

DAB giver mulighed for at søge, downloade og printe fra inskannede kopier af forarbejder til Retsplejeloven 1916, og Grundloven af 1849. Forarbejderne kan tilgås gratis og uden at man er oprettet som låner.  Vejledningen til søgning og print af forarbejderne.

Find forarbejder til Retsplejeloven af 1916. Find forarbejder til Grundloven af 1849

Vi kan levere love, lovbekendtgørelser og bekendtgørelser fra 1660 og frem til i dag.

Vi finder lovene m.v. i Love og anordninger og  i Lovtidende og sender kopier herfra som vedhæftede filer. Love og anordninger samt Lovtidende er også tilgængelig fysisk i biblioteket til brugernes egen benyttelse. Love mv., der er tilgængelige i digital form, leverer vi i form af link til databasen Retsinformation eller Lovtidende.dk