Kommissionsbetænkninger

Du kan finde alle nummererede betænkninger online, når du søger i biblioteksdatabasen på dab.dk, men for overblikkets skyld har vi samlet alle de nummerede betænkninger i en samlet liste. Fra listen er der link til den indscannede version af betænkningen.

DAB's samling af betænkninger

Du kan finde alle nummererede betænkninger online, når du søger i biblioteksdatabasen på dab.dk, men for overblikkets skyld har vi samlet alle de nummerede betænkninger i en samlet liste. Fra listen er der link til den indscannede version af betænkningen.

Sådan søges betænkninger frem via dab.dk

Skriv "betænkning" kombineret med betænkningens nummer eller noget fra titel. Brug herefter facetterne i venstre side af skærmbilledet. Med facetterne kan du afgrænse til f.eks. "elektroniske materialer", hvis du ønsker online versionen, eller vælge Det Administrative Bibliotek, hvis du ønsker DABs trykte version.

Online eller trykt version?

Alle nummererede betænkningerne haves i online version. Du behøver ikke være logget ind for at få adgang til online versionen af en given betænkning. DAB har både de nummererede betænkninger samt de ældre unummerede betænkninger i trykt form. Ønsker du den papirbaserede version i stedet for den elektroniske, så kan du afgrænse facetten "biblioteker" til Det Administrative Bibliotek". Herefter kan du bestille den trykte betænkning. Bestilling af materialer forudsætter dog, at du er oprettet som låner.​

DAB's samling er lagt sammen med Det Kgl. Biblioteks store samling. Derfor vil man opleve at få markant flere hits på alle sine søgninger end tidligere. Ved at bruge facetterne i venstre side (f.eks. ved at vælge Det Administrative Bibliotek under facetten "Biblioteker"), så får man frasorteret hits fra andre biblioteker. Men husk at du ALTID kan skrive til dab@kb.dk, hvis du har spørgsmål.

Ny betænkning

Det er desuden DAB, du skal kontakte, hvis du har brug for et betænkningsnummer. DAB's korte video om betænkninger eller læs mere i DAB tildeler nye betænkninger nummer.