Introduktion til DAB

DAB er Det Kgl. Biblioteks videnscenter for danske embedsmænd ansat i ministerier, styrelser og departementer, og savner du information om DAB, så deltager vi gerne i jeres virtuelle eller fysiske møder

Generel overflyvning eller skræddersyet præsentation

Alle introduktioner er naturligvis helt gratis og kan tilpasses jeres arbejdsområdes specifikke behov. Kontakt os på dab@kb.dk eller tlf. 9132 4200, så finder vi en dato.

DAB i en maggi-terning

Biblioteket tilbyder et virtuelt oplæg som præsenterer alle de vigtigste pointer på 15. minutters overflyvning efterfulgt af et par minutter til spørgsmål. Oplægget kræver ingen forudgående kendskab til DAB, og er rettet mod alle faggrupper ansat i centraladministratinen. Oplægget egner sig både til centraladministrationens nyansatte og andre der er i tvivl om hvad DAB kan tilbyde. Det virtuelle format betyder at afstand er underordnet, og med det kondenserede format kan vi nå ud til flere. De specifikke tillægsspørgsmål tages hurtigt og effektivt på mailen efterfølgende.
 
Så giv DAB 15 minutter, så skal vi sørge for at I kan drage fuld udbytte af jeres muligheder for litteratursøgning, gratis online adgang samt vores hurtige og professionelle mailservice. 

Tilmelde dig vores næstkommende virtuelle introduktion.

DABs skræddersyede oplæg  

Biblioteket kan også tilbyde oplæg der er tilpasset jeres afdelingsmøde eller et bestemt emne. Vi kan komme til jer til et fysisk møde eller logge på jeres virtuelle møde. Vi kan præsenterer både den service DAB leverer, og en del af de databaser vi giver adgang til, og kan inddrage eksempler på hvad vi tidligere har fået spørgsmål om fra jeres ministerområde. Herunder kan vi kommer ind på vigtige online ressourcer som med fordel kan anvendes til specifikke opgaver f.eks. fremfinding af forarbejder. Præsentationen varer typisk 30 minutter.

Oplægget kræver ingen forudgående kendskab til DAB, og egner sig godt til de medarbejdere der gerne selv vil være i stand til at søge materiale frem via DABs licenser.