Introduktion til DAB

DAB er Det Kgl. Biblioteks videnscenter for danske embedsmænd ansat i ministerier, styrelser og departementer, og savner du information om DAB, så deltager vi gerne i jeres virtuelle eller fysiske møder

Gratis og skræddersyet

Alle introduktioner er naturligvis helt gratis og kan tilpasses jeres arbejdsområdes specifikke behov. Kontakt os på dab@kb.dk eller tlf. 9132 4200, så finder vi en dato.

DAB i en maggi-terning

Dette virtuelle oplæg præsenterer alle de vigtigste pointer på 10. minutters overflyvning efterfulgt af et par minutter til spørgsmål. Oplægget kræver ingen forudgående kendskab  til DAB, og egner sig både til afdelingsmødet og centraladministrationens nyansatte. Det virtuelle format betyder at afstand er underordnet, og med det kondenserede format kan vi nå ud til flere. De specifikke tillægsspørgsmål tages hurtigt og effektivt på mailen efterfølgende.
 
Så giv DAB 10 minutter, så skal vi sørge for at I kender til muligheder for litteratursøgning, gratis online adgang samt vores hurtige og professionelle mailservice. 

Se desuden muligheden for at tilmelde dig vores næstkommende virtuelle introduktion.

DABs service inklusiv søgetips 

Dette fysiske eller virtuelle oplæg præsenterer både den service DAB leverer, og en del af de databaser vi giver adgang til. Herunder kommer vi ind på vigtige online ressourcer som med fordel kan anvendes til specifikke opgaver f.eks. fremfinding af forarbejder. Præsentationen varer typisk 30 minutter.

Oplægget kræver ingen forudgående kendskab til DAB, og egner sig godt til de medarbejdere der gerne selv vil være i stand til at søge materiale frem via DABs licenser.