DABs samling er en del af det Kgl. Bibliotek

DABs samling er søgbar sammen med Det Kgl. Biblioteks materialer, men fysisk befinder den sig i Den Sorte Diamant.

DABs samlinger består af litteratur i både trykt og digital version.
Et særligt element i samlingen er centraladministrationens egne udgivelser i form af rapporter, undersøgelser og kommissionsbetænkninger herunder digitale statslige publikationer som kan tilgåes med link.

Ønsker du litteratur, der ikke findes i bibliotekets egne samlinger, bestiller vi den gerne hjem fra andre biblioteker i ind- og udland.

Bogsamling

Samlingen er opbygget, så den imødekommer centraladministrationens ønsker til og behov for litteratur. Dvs. litteratur om disse emner:

 • Forvaltning: dansk statsforvaltning og generel lokalforvaltning (kommuner og regioner). Oversigtslitteratur, der beskriver svensk og norsk statsforvaltning samt materialer vedrørende EU-administration.
 • Jura: alle juridiske emner vedrørende danske forhold. Dvs. at stort set alle udgivelser fra Danmarks Jurist- og Økonomforbunds Forlag samt Forlaget Karnov købes.
 • Statsret: al dansk statsretsmateriale købes samt udenlandsk i udvalg.
 • EU-ret på udvalgte områder.
 • International ret (som f.eks. folkeret).
 • Økonomi: dansk offentlig økonomi samt materialer af generel økonomisk karakter. Teoretisk økonomi og økonomimodeller i begrænset omfang. Privatøkonomi i stærkt begrænset omfang.
 • Organisation, offentlig ledelse  og personaleadministration.
 • Organisationsteori og virksomhedsledelse i almindelighed.
 • Generel og aktuel samfundsbeskrivelse inden for emneområderne: arbejdsmarkedsforhold, skat, miljø og energi, politik, sundhed, uddannelse, forskning mv. Materialer inden for disse områder anskaffes i det omfang emnerne behandles mere generelt ud fra en forvaltningsmæssig, administrativ, juridisk og økonomisk vinkel. Vi anskaffer kun i mindre omfang litteratur på det specifikke fag-faglige niveau.

Stil gerne forslag til materiale vi skal indkøbe

Lånetid

Lånetiden for de pågældende materialer fremgår af udlånskvitteringen som sendes til din mailadresse. Du kan desuden se afleveringsdatoen, hvis du logger ind med email og password. Bemærk at lånetiden kan forlænges helt op til 9 gange, hvis ikke en anden låner har reserveret bogen. Ønsker du at låne en bog, der er udlånt, så kan du reservere bogen. Dermed står du i kø til materialet. Du kan også skrive til os, så kan vi undersøge om materialet kan skaffes hurtigere fra andre biblioteker.

Lovsamling

Lovsamlingen består af
 • lovgivning fra 1660 og frem
 • lovforberedende dokumenter fra 1849 og frem
 • tilhørende håndbøger.

Den trykte del af lovsamlingen kan alene benyttes i biblioteket.

Biblioteket giver via sin hjemmeside også elektronisk adgang til en del lovstof herunder: Alle nummererede betænkninger, forarbejder til grundloven af 5. juni 1849 samt forarbejder til retsplejeloven 1916. Desuden har DAB adgang til betalingsdatabaser som Karnov Jura, og anvender naturligvis også gratis online ressourcer som Retsinformation, folketingstidende.dkEur-lex m.v.

Tidsskriftssamling

Biblioteket abonnerer på et udsnit af danske og nordiske tidsskrifter i papirversion primært inden for jura, forvaltning og admininstration. De enkelte tidsskrifthæfter kan lånes en måned ad gangen, mens indbundne tidsskrifter ikke udlånes.

Derudover har biblioteket onlineadgang til et stort antal elektroniske tidsskrifter samt alle OECD's tidsskrifter. Du kan frit printe onlinetidsskrifterne.
Skulle vi ikke have adgang til den artikel du søger,  så skaffer vi den til dig.

Håndbogssamling

Bøgerne i håndbogssamlingen er til brug for opslag og scan/kopiering i biblioteket og udlånes ikke. Det er primært opslagsværker som ordbøger o.lign. samt ekstra eksemplarer af lovkommentarer, vi har i håndbogssamlingen.

Aviser og nyhedsmedier

Biblioteket har adgang til databaser hvor fra vi kan hente specifikke artikler fra nyhedsmedier. Det gælder f.eks. nyhedsmedier som Altinget og Mandag Morgen.

DAB kan desuden tilbyde alle lånere fjernadgang til artikler fra Børsen Online.