Det Administrative Bibliotek

DAB i diamanten
DAB er Det Kgl. Biblioteks videnscenter for ansatte i centraladministrationen

Det Kgl. Bibliotek tilbyder ansatte i ministerier, styrelser, departementer og direktorater specialiseret og  professionel biblioteksservice gennem DAB. Alle ansatte i centraladministrationen kan benytte sig af bibliotekets tilbud.

Biblioteket blev oprettet i 1924, oprindelig som bibliotek for Socialministeriet. Det var indtil 2016 en selvstændig institution og hørte til Styrelsen for Videregående Uddannelser under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Fra 1.1.2017 er biblioteket en del af Det Kgl. Bibliotek og hører således under Kulturministeriet. Læs evt. mere om sammenlægningen i presssemeddelelsen fra Kulturministeriet.

Biblioteket har som mål at understøtte kvalitet og effektivitet i centraladministrationen ved at stille relevante materialer, målrettet service og specialviden til rådighed.

Det Administrative Bibliotek har desuden en virksomhedsprofil på Linked In. Her poster vi nyheder om statslige publikationer samt information om vores services til centraladministrationens ansatte. Følg, kommentér og like gerne

Adresse

Det Kgl. Bibliotek Att. Det Administrative Bibliotek
Christians Brygge 8
1219København K

Kontakt

Telefon: 9132 4200
E-mail: dab@kb.dk

Åbningstider

Uge: 12, 20.03 - 26.03ÅbningstiderBemandetTilkald bemanding
Mandag
09:00 - 15:00
09:00 - 11:00
11:00 - 15:00
Tirsdag
09:00 - 15:00
09:00 - 11:00
11:00 - 15:00
Onsdag
09:00 - 15:00
09:00 - 11:00
11:00 - 15:00
Torsdag
09:00 - 15:00
09:00 - 11:00
11:00 - 15:00
Fredag
09:00 - 15:00
09:00 - 11:00
11:00 - 15:00
LørdagLukketLukketLukket
SøndagLukketLukketLukket
Uge: 12, 20.03 - 26.03
næste ›‹ forrige