Primære faneblade

Susanne Weimann

Bibliotekar, Master i Biblioteks- og Informationsvidenskab
E-mail:
Telefon:
91 32 58 57
Arbejdsområder:
Brugerservice, statslige digitale publikationer, pligtaflevering, kurser, e-bøger

Seneste indlæg

Ingen nyheder

Det Administrative Bibliotek - Besøgs - og postadressee: Slotsholmsgade 12 - 1216 København K - Tlf: 72 26 98 91 - E-mail: dab@kb.dk - Åbningstider: Mandag-fredag kl. 9.30-16.00 - CVR nr.: 28 98 88 42 - EAN nr.: 5798 000 795 297