Jura, love og forarbejder - Nordiske

Denne liste indeholder en fortegnelse over alle e-materialer i biblioteket vedrørende nordiske forhold.

Færøsk Lovsamling

Lovgivning for Færøerne

Føroya Løgting

Færøernes Lagting.

Juridisk nettviser

Norsk portal til primært frie juridiske ressourcer, herunder retskilder og juridisk litteratur inden for alle retsområder og fra alle lande. Desuden adgang til opslagsværker, ordbøger og oversatte norske love i fuldtekst.

Lagasafn

Islands lovgivning - kun på islandsk

Lagrummet.se

Svenske retskilder og relevante myndigheder på Internettet.

Lovdata Pluss

Norske love og Norsk Lovtidend avd. I og II fra 2012 samt Høyesteretts- og lagmannsrettsafgørelser.
Regjeringen.no

Regjeringen.no

Offentlig dokumentation og information i Norge
Riksdagen

Riksdagen.se

Hjemmeside for den svenske Riksdag.

Det Administrative Bibliotek - Besøgs - og postadressee: Slotsholmsgade 12 - 1216 København K - Tlf: 72 26 98 91 - E-mail: dab@kb.dk - Åbningstider: Mandag-fredag kl. 9.30-16.00 - CVR nr.: 28 98 88 42 - EAN nr.: 5798 000 795 297