Ny litteratur

Øvrig litteratur: Strategies for life

Tine Ravn
308 pages
rhus Universitet
9788773352199

Politik: Europa i forandring

Marlene Wind
3. udg. 497 sider
9788741268743

Jura: Forbrugerretten I

Sonny Kristoffersen
6. udg. 410 s.
9788761939166

Jura: Folkeret

Kenneth Øhlenschlæger Buhl
590 s.
9788741266596

Forvaltning: Offentligheden og dens problemer

John Dewey
3. udgave sider
9788741269405

Forvaltning: Politik og forvaltning

Marius Ibsen
4. udgave 350 sider
9788741264486

Jura: Kommenteret straffelov

Asbjørn Jensen
11. udgave 2 bind
9788757433616

Jura: Dansk og international sportsret

Lars Halgreen
2. udg. 618 sider
9788757438796

Jura: Medieret

Trine Baumbach
1. udg. 592 sider
9788761939241

Øvrig litteratur: Donald Trump

trl Niels Ivar Larsen
1. udgave 319 sider
9788771805260

Øvrig litteratur: Den ¤rette retsfølelse

Nick D. Hansen
107 sider
9788799986804

Politik: Professorer, studenter og polit.er

Else Hansen
436 sider, tavler
Rigsarkivet
9788763545105

Øvrig litteratur: Danmark og kolonierne

Niels ... [et al.] Brimnes
5 bd.
9788712049531

Øvrig litteratur: Juraens 100 bedste historier

Ditlev Tamm
1. udgave 584 sider
9788702200959

Jura: The ¤EU citizenship directive

Jonathan Tomkin
1. ed. xxiii, 334 s.
9780198705239

Øvrig litteratur: Arveloven af 2008 med kommentarer

Ib Hounsgaard Trabjerg
2. udg. sider
9788761937544

Jura: Sikkerhed i løsøre

Anders Ørgaard
9. udg. 214 sider
9788761939302

Organisation og Ledelse: Organizational culture and leadership

Peter Schein
5. edition xxiv, 384 s.
9781119212041

Jura: Skattemæssige afskrivninger

Henrik Nielsen
6. udg. 276 sider
9788759326435

Jura: Fast ejendom

Peter Pagh
3. udg. 660 sider
9788761939210

Jura: Pengeinstitutter i Danmark

Henrik Barner Christiansen
620 sider
9788761939104

Jura: Offentlige indkøb i praksis

Jesper Fabricius
4. udg. 909 sider
9788761939227

Økonomi: Finansielle markeder og investering for private

Søren Dalgrd
2. udgave 190 sider
9788741268507

Jura: Straffuldbyrdelsesloven med kommentarer

Jakob Schiøler
2. udg. 612 s.
9788757432855

Organisation og Ledelse: Fremtiden tilhører de frygtløse

Astrid Haug
1. udgave 174 sider
9788757438642

Jura: Totalentreprise

Erik Hørlyck
4. udg. 340 s.
9788757437928

Forvaltning: Det¤ socialretlige kompleksitetskort

Peter Vangsgaard
456 sider
9788757436884

Jura: Understanding the CISG

Joseph Lookofsky
5. ed. 263 sider
9788757434255

Organisation og Ledelse: Beslutningsstrategi

Sally Khallash
2. udgave 312 sider
9788757438857

Forvaltning: Kommunalret

Jens Garde
4. udg. 166 sider
9788757432152

Jura: Aftaler og mellemmænd

Palle Bo Madsen
7. udg. 471 sider
9788761939234

Politik: Socialismens idé

Axel Honneth
191 sider
9788741265407

Politik: Diplomati

Martin Marcussen
492 sider
9788741256665

Organisation og Ledelse: Ledelse og økonomistyring i det offentlige

trl Morten Visby
2. udgave 354 sider
9788741262680

Politik: 520 dage der forandrede Danmark

Kaare R. Skou
315 sider
9788712055587

Øvrig litteratur: Trump bag facaden

Marc Fisher
494 sider
9788711690444

Politik: 23 ting man fortier om kapitalismen

Ha-Joon Chang
292 sider
9788771298086

Jura: Gældssanering i praksis og gældssanering i konkurs

Lilian Hindborg
4. udg 378 sider
9788757418033

Politik: Sprogløse verdensborgere

Per Øhrgrd
1. udgave 97 sider
9788757439533

Jura: Den ¤ europæiske patentdomstol

Peter Nørgaard
868 sider
9788757429053

Jura: Finansiel leasing

Kristian Buus-Nielsen
2. udg. 618 sider
9788757438123

Jura: Festskrift til Irene Nørgrd

Anne-Dorte Bruun Nielsen
410 sider
9788757436877

Jura: Arv og skifte

Erik Werlauff
9. udgave 465 sider
9788757438222

Jura: Magtanvendelse over for anbragte børn og unge

Hanne Hartoft
1. udgave 491 sider
9788757435412

Jura: Straffelovrådets betænkning om freds- og ærekrænkelser

Bent Carlsen
352 sider
Straffelovrådet
9788793469099

Jura: Det ¤kommenterede tjenestemandsregulativ

Steen Ballegrd
2. udgave 445 sider
9788792963185

Jura: Offentlige myndigheders erstatningsansvar

Søren H Mørup
390 sider
9788757438208

Du kan holde dig orienteret om nye udgivelser inden for et eller flere områder ved at oprette et abonnement her.

Du modtager herefter mails med nye titler i DAB's base inden for det pågældende emneområde.

Kategorier

Det Administrative Bibliotek - Besøgs - og postadressee: Slotsholmsgade 12 - 1216 København K - Tlf: 72 26 98 91 - E-mail: dab@kb.dk - Åbningstider: Mandag-fredag kl. 9.30-16.00 - CVR nr.: 28 98 88 42 - EAN nr.: 5798 000 795 297