Ny litteratur

Jura: Aftaler og mellemmænd

Palle Bo Madsen
7. udg. sider
9788761939234

Politik: Diplomati

Martin Marcussen
492 sider
9788741256665

Organisation og Ledelse: Ledelse og økonomistyring i det offentlige

trl Morten Visby
2. udgave 354 sider
9788741262680

Øvrig litteratur: Trump bag facaden

Marc Fisher
494 sider
9788711690444

Jura: Gældssanering i praksis og gældssanering i konkurs

Lilian Hindborg
4. udg 378 sider
9788757418033

Jura: Den ¤ europæiske patentdomstol

Peter Nørgaard
868 sider
9788757429053

Jura: Finansiel leasing

Kristian Buus-Nielsen
2. udg. 618 sider
9788757438123

Jura: Festskrift til Irene Nørgrd

Anne-Dorte Bruun Nielsen
410 sider
9788757436877

Jura: Arv og skifte

Erik Werlauff
9. udgave 465 sider
9788757438222

Jura: Magtanvendelse over for anbragte børn og unge

Hanne Hartoft
1. udgave 491 sider
9788757435412

Jura: Straffelovrådets betænkning om freds- og ærekrænkelser

Bent Carlsen
352 sider
Straffelovrådet
9788793469099

Jura: Det ¤kommenterede tjenestemandsregulativ

Steen Ballegrd
2. udgave 445 sider
9788792963185

Jura: Offentlige myndigheders erstatningsansvar

Søren H Mørup
390 sider
9788757438208

Jura: Kausalitet i personskadeerstatningsretten

Andreas Bloch Ehlers
525 s.
9788761939197

Jura: Erhvervsfondsledelsens erstatningsansvar

Søren Bergenser
1. udgave 346 sider
9788761938800

Jura: Det ¤offentlige som procespart

Frederik Waage
1. udg. 563 s.
9788761939074

Jura: Vandsektorlov II

Jacob Sparre Christiansen
255 sider
9788761939098

Jura: Introduktion til dansk selskabsret I

Jens Valdemar Krenchel
5. udg. 316 s.
9788761938763

Jura: Almenboligloven med kommentarer

Henrik Qwist
1. udgave 667 sider
9788761937513

Jura: Skadelidtes medvirken

Anne Sofie Resen Steenstrup
393 sider
9788757438550

Politik: Oprør fra udkanten

Rune Stubager
1. udgave 451 sider
9788757437577

Politik: Den ¤nya terrorismen

Wolfgang Hansson
351 s.
9789175454023

Jura: Scandinavian maritime law

Lasse Brautaset
4. ed. 756 s.
9788215027029

Jura: Enkelte transaktioner

Mads Bryde Andersen
3. udgave 550 sider
9788713050680

Øvrig litteratur: Styrelsen

Johan F. Krarup
222 sider
9788770856485

Jura: En ¤samlet lovregulering om andre trossamfund end folkekirken

Hans Gammeltoft-Hansen
213 sider
Trossamfundsudvalget
9788799617418

Politik: Stateness and democratic stability

David Delfs Erbo Andersen
448 sider
rhus Universitet
9788773352175

Øvrig litteratur: Fokusgrupper

Kristina Holmgren
Upplaga 1 90 sidor
9789144101132

Jura: Forvaltningsret med et digitalt perspektiv

Per Byrge Sørensen
9788761938787

Jura: Civilprocessuel oversigt

Jørgen Jochimsen
1. udg. 297 sider
9788761938695

Jura: Kaution og tredjemandspant

Claus Rohde
4. udgave 284 sider
9788761938756

Jura: Grundlæggende skatteret 2017

Jacob Graff Nielsen
10. udg. 642 s.
9788761938619

Jura: I skatterettens brændpunkt

Poul Bostrup
1. udgave 274 sider
9788798675204

Politik: Velkommen Mustafa

Mattias Tesfaye
1. udg. 386 sider
9788702229257

Øvrig litteratur: The ¤Ethics of Biomedical Big Data

Luciano Floridi
XVI, 480 pages
3319335235

Jura: Betænkning om indsatsen over for rockerborge mv.

310 s.
Udvalget om Indsatsen over for Rockerborge
9788793469044

Organisation og Ledelse: Ledelse i politisk styrede organisationer

Annika Agger
1. udgave 324 sider
9788741268552

Jura: Kreditaftaler og ejendomsforbehold

Claus Rohde
2. udgave 278 sider
9788761938664

Jura: International handelsret

Peter Arnt Nielsen
3. udgave 733 sider
9788761936134

Øvrig litteratur: Demokratiets ildsjæle

Karina Kosiara-Pedersen
1. udg. 350 sider
9788757435054

Politik: Diplomati fra bar bund

Martin Marcussen
1. udgave 328 sider
9788757437638

Økonomi: Økonomisk ulighed i Danmark

Niels Ploug
194 sider
9788757436976

Politik: Økonomisk vækst og velstand i Danmark

Lars Erik Skovgrd
1. udgave 298 sider
9788757434484

Politik: Klimaets kommunale tilstand

Mikkel Giver Kjer
1. udgave 138 sider
CIDEA
9788757434293

Politik: Disarmament under international law

John Kierulf
1. English edition 276 sider
9788757436228

Du kan holde dig orienteret om nye udgivelser inden for et eller flere områder ved at oprette et abonnement her.

Du modtager herefter mails med nye titler i DAB's base inden for det pågældende emneområde.

Kategorier

Det Administrative Bibliotek - Besøgs - og postadressee: Slotsholmsgade 12 - 1216 København K - Tlf: 72 26 98 91 - E-mail: dab@kb.dk - Åbningstider: Mandag-fredag kl. 9.30-16.00 - CVR nr.: 28 98 88 42 - EAN nr.: 5798 000 795 297