Ny litteratur

Jura: EU ret

Ruth Nielsen
7. reviderede udgave 710 sider
9788761938473

Jura: Sygedagpengeloven

Mie Skovbæk Mortensen
5. udgave 228 sider
9788761938497

Jura: Folkeret og dansk ret

Ole Terkelsen
1. udg. viii, 267 sider
9788761938633

Jura: Generationsskifte og strukturering

Kim Pedersen
1. udgave 255 sider
9788761938527

Øvrig litteratur: Varemærkeret

Mikael Francke Ravn
5. udg. 683 sider
9788757435221

Jura: Festskrift til Hans Viggo Godsk Pedersen

Hans Viggo Godsk Pedersen
1. udgave 618 sider
9788757435665

Jura: Fred, forsoning og mægling

Vibeke Vindeløv
1. udgave 337 sider
9788757436051

Jura: Iværksætterens juridiske udfordringer

Jesper Lau Hansen
2. udgave 484 sider
9788757437393

Jura: Erhvervsmiljøretten

Ellen Margrethe Basse
1. udgave 1010 sider
9788757431230

Jura: Persondataretlige grundfigurer

Peter Blume
1. udgave 195 sider
9788757435375

Jura: Aktie- og anpartsselskabsret

Peter Krüger Andersen
13. reviderede udgave 680 sider
9788757433562

Jura: Lærebog i dansk og international køberet

Torsten Iversen
5. udg. 351 sider
9788771980424

Jura: Varetægtsfængsling

Janne Jakobsen
1. udg. 220 sider
9788757434576

Jura: Skatteforvaltningsloven med kommentarer

Susanne Dahl
2. udg. 1222 sider
9788757430745

Politik: The ¤Nordic models in political science

Oddbjørn Knutsen
X udg. 296 s.
9788245021752

Jura: Injuriesager

Asger Thylstrup
2. udgave 204 sider
9788761937506

Forvaltning: Forvaltningsret

Jon Andersen
9. udgave 395 s.
9788761938688

Jura: Skilsmisseret

Linda Nielsen
3. udg. 381 sider
9788761938626

Jura: Virksomhedsskatteloven med kommentarer

Jannie Borup Gade
1. udgave 341 sider
9788757436129

Jura: Politiloven med kommentarer

Ib Henricson
4. udgave 256 sider
9788771980738

Jura: Familieretten

Linda Nielsen
7. udgave XIII, 287 sider
9788713050772

Jura: Arveretten

Linda Nielsen
5. udgave x, 240 sider
9788713050727

Øvrig litteratur: Media localism

Christopher Ali
X udg. pages cm.
9780252082238

Forvaltning: Men

oth Annemette Sørensen
1. udgave 1081 sider
9788702216172

Politik: Magtens atlas

Sarah Steinitz
1. udg. 142 sider
Foreningen for Elite- og Magtstudier
9788799896318

Jura: Sundhedsjura

Kent Kristensen
5. udgave 379 sider
9788712049937

Forvaltning: European company law

Nicola De Luca
1. udg. pages cm
9781107184183

Politik: Politik der forandrede Danmark

edt Poul Henrik Westh
1. udgave 586 sider
9788771220643

Jura: De ¤internationale søvejsregler

ill Pelle Søeborg
10. udgave 164 sider
9788777902116

Forvaltning: International Bureaucracy

Steffen Eckhard
1. udg. XV, 210 s. 5 illus.
9781349949762

Jura: Konkurrence- og kundeklausuler

Sara Therese Hansen Baldus
5. udgave 444 sider
9788761938381

Jura: Ejerlejligheder og andelsboliger

Ali Simiab
1. udgave 499 sider
9788761938244

Øvrig litteratur: Slotsholmmetoden

Hans Jørgen Nielsen
1. udg. 73 sider
9788799945108

Økonomi: Multiple equilibria in markets and games

Ole Jann
1. udg. 179 s.
9788793428089

Jura: Færdselsloven

Henrik Wben
3. udg. 2 bind
9788757407730

Jura: Arbejdsskadesikringsloven

Mikael Kielberg
6. kommenterede udgave 1122 s.
9788761938466

Jura: Juridisk ordbog

Bo von Eyben
14. udgave 497 sider
9788761935564

Økonomi: Andre folks penge

edt Erik Høvring
3. udgave 548 sider
9788740030549

Økonomi: Postkapitalisme

trl Karsten Nielsen
1. udgave 397 sider
9788771599930

Organisation og Ledelse: Handlekraft i velfærdsledelse

Klaus Majgaard
1. udg. 288 sider
9788741259871

Jura: Ansættelsesklausulloven

Maria Schmiegelow
1. udgave 514 sider
9788799796229

Jura: Konkursretten

Kim Sommer Jensen
1. udgave 261 sider
9788799796212

Jura: Virksomhedspant og fordringspant

Peter Mortensen
1. udgave 86 sider
9788799323692

Jura: Den Europæiske Menneskerettighedskonvention for praktikere

Jon Fridrik Kjølbro
4. udgave 1375 sider
9788757425635

Jura: Dansk ophavsrets fleksibilitet

Jacob Linkis
1. udgave 316 sider
Akademikernes Centralorganisation
9788757434989

Jura: IT-retlige metaproblemer - med retsplejen som praktisk studie

Jesper Løffler Nielsen
1. udg. 340 sider
9788757437461

Politik: Dansk arbejdsmarkedspolitik

Henning Jørgensen
2. udg. 200 sider
9788757436990

Jura: Selskabsret - personselskaber - kompendium 2016/17

Mathias Navneet Gørup
1. udg. 140 sider
9788757437089

Jura: Selskabsret - kapitalselskaber - kompendium 2016/17

Mathias Navneet Gørup
1. udg. 175 sider
9788757437096

Du kan holde dig orienteret om nye udgivelser inden for et eller flere områder ved at oprette et abonnement her.

Du modtager herefter mails med nye titler i DAB's base inden for det pågældende emneområde.

Kategorier

Det Administrative Bibliotek - Besøgs - og postadressee: Slotsholmsgade 12 - 1216 København K - Tlf: 72 26 98 91 - E-mail: dab@dab.dk - Åbningstider: Mandag-fredag kl. 9.30-16.00 - CVR nr.: 28 98 88 42 - EAN nr.: 5798 000 795 297