Dine gemte søgninger forsvinder!

Den 15. januar 2018 gennemfører DAB en systemopdatering som vil medføre at alle gemte søgninger (dvs tidligere oprettede søgeagenter) vil blive slettet. Det vil derfor være nødvendigt at oprette dine gemte søgninger (søgeagenter) på ny, hvis du fortsat ønsker adviceringer om ny litteratur inden for et emneområde. Vi beklager de gener dette måtte medføre.

Følg DAB på LinkedIn

Spred budskabet: Følg, kommentér og like...

Ny udgivelse fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse

FORSK2025 - Fremtidens løfterige forskningsområder - klik og læs publikationen

DABs lånere har adgang til OECD iLibrary

Via OECD iLibrary har du adgang til tidsskrifter, bøger og rapporter i fuld tekst samt statistiske databaser inden for emneområderne økonomi, statistik, handel, landbrug, miljø og teknologi samt energi- og miljøstatistik.

Artikler og bøger

Find artikler og bøger

Bliv oprettet som låner ved DAB og få fuldtekst adgang til mere end 1,4 mio internationale artikler og e-bøger. Lån trykte bøger gennem DAB fra alle danske biblioteker.
Forarbejder light

Find forarbejder og love

Vi har stor erfaring med at finde forarbejder, love og ændringer i enkelte paragraffer, og leverer hurtigt de materialer, vores brugere efterspørger.

DAB's erhvervsservice

Her får du et overblik over de ydelser DAB tilbyder firmaer, organisationer og foreninger mv.

Find betænkninger

Her på siden kan du søge i alle nummererede betænkninger. Du kan søge på betænkningens nummer eller ord fra betænkningens titel samt udgivelsesår m.v.

Hjælp til litteratursøgning

Her kan du finde hjælp til hvordan du selv kan foretage litteratursøgninger i forskellige kilder.
Krone

DAB's service til centraladministrationen

DAB er bibliotek og videnscenter for departementer, styrelser og direktorater.

Det Administrative Bibliotek - Besøgs - og postadressee: Slotsholmsgade 12 - 1216 København K - Tlf: 72 26 98 91 - E-mail: dab@kb.dk - Åbningstider: Mandag-fredag kl. 9.30-16.00 - CVR nr.: 28 98 88 42 - EAN nr.: 5798 000 795 297